TOBB Eğitim Sektörü Buluşmaları Konferansı ve Çalıştayları

02.03.2022

Değerli İl Başkanları, Kıymetli Kurucu Temsilcileri;

01.03.2022 tarihinde TOBB’ da
“Eğitim Sektörü Buluşmaları Konferansı ve Çalıştayları” TOBB Egitim Sektör Meclisi Başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Yardımcılarımızdan Sayın Sadri ŞENSOY, Sayın Nazif YILMAZ TOBB Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk ÖZTÜRK ve TOBB Eğitim Meclis Başkanı Sayın Dr. Yusuf EKİNCİ’ nin katılımları ile gerçekleşmiştir.

Toplantının ardından çalıştay gruplara ayrılarak her sektör kendi genel müdürlüğü yetkileri ile toplantılarını gerçekleştirmiştir. “Özel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlığındaki toplantımızın Başkanlığını Özel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Sayın Kemal VARIN NUMANOGLU, Başkan Yardımcılığını Federasyon Genel Başkanımız Sayın Yunus KILIÇ yapmışlardır.

Sektörümüzün bütün konuları tüm detayları ile tartışılmıştır. Katılımcılar ortak görüş ile bütün maddelerde fikir birliğine varmıştır. Çalıştay sözcüsü olarak oy birliği ile seçilen Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin YILDIZ toplantı sonunda hazırlamış olduğu raporu sunum şeklinde genel kurula sözlü olarak aktarmıştır.


Yunus KILIÇ
GENEL BAŞKAN

Test

Form Gönderimi

Tamam